W3.CSS Template

MY BLOG

ลงมือทำ ขำขำเอง!!!


Nature

บทความทั้งหมดเป็นการเรียนรู้และสร้างproject เพื่อทำการเรียนรู้และทดลองใช้โดยอาจจะมีบ้าง project นำมาประยุกต์ใช้งานใน ชิวิตการทำงานเป็นประจำได้ โดยเป็น trip และ tick สำหรับแก้ปัญหาหรือให้งานเราง่ายขึ้น
Nature

เป็นตัวอย่างโครงการและ บทความเพื่อทำความเข้าใจในการหลักการทำงานและใช้งานของ arduino และ Microcontroller รุ่นต่างๆ


My BlogCH

สวัสดียินดีตอนรับเข้าสู่ blog ส่วนตัวของผม ทำเอาไว้เพื่อแชร์การทำลองอุปกรณ์และสิ่งที่ผมได้ลงมือทำเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจ ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจนะครับ


รวมบทความ

  • Image Microcontroller
    การแนวทางและตัวอย่างการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ตัว Arduino และ Microcontroller รุ่นต่างๆ
  • Image Program Python
    แนวทางและตัวอย่างการการเขียนโปรแกรม python