บทความนี้เป็นประสบการณ์และการทดลองทำของผมเอง

ที่ไปทีมา

ผมแค่อยากแชร์ประสบการณ์และการทดลองทำเพื่อให้เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจและมองว่าข้อมูลที่ผมทำการแสดงเนื้อหาสามารถนำไปประยุกต์หรือต่อยอดได้ในสายงานวิศวกรรม โดยเนื้อหาจะเป็นงานในสายวิศวกรรม แมคคราทรอนิกส์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับ บุคคลที่สนใจ โดยจะแบ่งเป็น ดังนี้

  1. การประยุกต์ใข้งาน python แบบง่ายๆเพื่อประยุกต์ใช้กับงานทั่วไป
  2. การใช้งาน Microcontroller จะเป้นการทดลองสร้างโครงการเล้กเพื่อเรียนรู้

ติดต่อเมื่อมีปัญหา ขัดข้องได้ครับ เมล์ Admin@blogstch.com ได้ครับผม