บทความที่ 2 คำสั่งพื้นฐาน Python ในการแสดงรูปภาพ


Python
Date 06 23, 2023

สวัสดีครับ บทความนี้เป็นการเขียนโปรแกรม python ในการแสดงรูปภาพ อุปกรณ์

  1. computer
  2. ติดตั้ง library opencv

Nature

การเขียนโปรแกรม python เพื่อแสดง รูปภาพ และแสดงค่าของรุปภาพในรูป array ด้วยคำสั่งของ python จากคำสั่งจะเป็นการแปลงเป็น grayscale โดยจะมีคำสั้งแสดงภาพ สีเป็น RGB และ แสดง grayscale โดย จะแสดง ข้อมูลของ array เพื่อเปรียบเทียบกันดังภาพ

Nature

รูป แสดงผล

แสดงภาพ 3 ภาพ โดยมีขนาดของ Tuble หรือ Metrix แตกต่างกัน ตามคำสั่งที่ได้รับ ดังรูป ซึ่งจะทำให้เรามองเห็นของภาพที่คอมพิวเตอร์มองเห็นเป้นค่า array นั้นเอง

โค้ด Python

                
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv.imread('./Imageprocessing1-1.jpg')
img1 = cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2RGB)

img2= cv.cvtColor(img,cv.IMREAD_GRAYSCALE)

img3 = cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2GRAY)

plt.subplot(131)
plt.title(img1.shape)
plt.imshow(img1)
plt.subplot(132)
plt.title(img2.shape)
plt.imshow(img2)
plt.subplot(133)
plt.title(img3.shape)
plt.imshow(img3)