การรวมไฟล์ เอกสาร pdf ง่ายๆ ด้วย Python


Python
Date 07 05, 2023
อุปกรณ์
 1. computer
 2. ติดตั้ง library PyPDF
 3. Python

การรวมไฟล์ pdf เข้าด้วยกัน เป็นปัญหาปวดหัวสำหรับงานเอกสารที่เราต้องการรวม file pdf เข้าด้วยกัน โดยปัจจบันสามารถซื้อโปรแกรม หรือเข้าไปใช้บริการในเวปก้ได้ แต่ผมเองก็กลัวข้อมูลจะหลุดออกไปข้างนอก ผมก็คิดอยู่จะทำยังไงดี จน บังเอิญผมไปเจอ library PyPDF ก็เลยทำให้ ผมทำงานง่ายขึ้นในการรวมไฟล์ PDF โดยที่ข้อมูลผมเสียเงินหรือข้อมูล Present ที่อาจจะหลุดไปข้างนอกใช้บริการเวปรวม pdf ถ้าคุณมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมด้วย python ง่ายๆ โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

 1. หลัวจาก pip install pypdf เพื่อลอง library แล้ว
 2. ทำการเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างด้านล่าง โดยจากตัวอย่าง จะนำ ไฟล์ 1.pdf รวมกัย 2.pdf รวมกันโดน จะให้ ไฟล์ 1.pdf ขึ้นก่อน จะได้ ผลลัพธ์เป็น 1+2.pdf ดังแสดงในรูปด้านล่าง


Nature

รูปภาพ แสดง เอกสาร 1.pdf โดยจะมี เอกสาร 1แผ่น เขียนว่า page 1


Nature

รูปภาพ แสดง เอกสาร 2.pdf โดยจะมี เอกสาร 2แผ่น เขียนว่า page 2 และ page 3

Nature

รูปภาพ แสดง เอกสาร 1+2.pdf โดยจะมี เอกสาร 3แผ่น

โค้ด Python

      
#การรวมไฟล์ pdf

from PyPDF2 import PdfMerger

def merge_pdfs(input_paths, output_path):
  merger = PdfMerger()

  for path in input_paths:
    merger.append(path)

  merger.write(output_path)
  merger.close()

input_paths = ['C:/Users/python code/PDF_program/1.pdf', 'C:/Users/python code/PDF_program/2.pdf']
output_path = 'C:/Users/python code/PDF_program/1+2.pdf'

merge_pdfs(input_paths, output_path)